Saved.

Seitsemän ohjauselementtiä: Ääni

Ovatko seitsemän ohjauselementtiä sinulle tuttuja? Tiedätkö miten ne toimivat, ja miten ne vaikuttavat koiraasi?


Kaikki OneMind Dogs –metodologian ohjaustekniikat perustuvat seitsemän peruselementin hyödyntämiseen. Ohjaustekniikoilla tuetaan koiran liikkumista agilityradalla, jotta koiran eteneminen olisi mahdollisimman helppoa ja tehokasta. Jokaisessa ohjaustekniikassa pyritään siihen, että kaikki elementit tukevat samaa asiaa. Ohjaajan tulee harjoitella ja ohjata koiraansa johdonmukaisesti eikä koiralle saa antaa ristiriitaisia signaaleja.

Kaikista seitsemästä ohjauselementistä ovat ohjaajan kädet ja ääni vähiten tärkeitä koiralle, ellei sitä olla erikseen koulutettu seuraamaan juuri näitä elementtejä. Ohjaajan liikkeen rytmi, sijainti suhteessa koiraan sekä katseen, rintakehän ja jalkojen suunta, ovat paljon merkityksellisempiä koiralle.

Suulliset käskyt vaativat yleensä paljon harjoittelua, sillä niiden ymmärtäminen ei tule koiralle luonnostaan. Sanat ovat tärkeitä ihmisille, eivät koirille.

Mitä enemmän luotat suullisiin käskyihin, sitä vähemmän kiinnität huomiota muihin ohjauksen tekijöihin. Tilanteen pitäisi olla päinvastoin: koirat lukevat vartalonkieltä luonnostaan, mutta niille ei ole luontaista kuunnella sanoja. Suullisia käskyjä tulisi käyttää vain muiden ohjauselementtien tukemiseen.

OneMind Dogs -metologiassa emme yleensä käytä esteiden nimiä käskyinä. Suulliset käskymme kertovat koiralle, mitä esteiden välissä tapahtuu, tyyliin "hidasta", "mene eteenpäin", "ota kontakti ohjaajaan" jne. Tästä poikkeuksen muodostaa kontakti-putki -erottelu, jossa opetamme koiramme kuuntelemaan suullisia käskyjä. Käytämme suullisia käskyjä myös koiran vapauttamiseen lähdöstä, kontakteilta ja pöydältä.

Voit testata miten vähän koirasi kuuntelee sanojasi, ohjaamalla radan jokainen este sanomalla jokin sana, joka ei merkitse koirallesi mitään. Sano vaikkapa "hämähäkki", kun ohjaat koiran putkeen. Saatat yllättyä, kun huomaat, ettei puheillasi ole oikeastaan väliä, vaan sillä miten käytät muita ohjauksen osatekijöitä!

Ohjauksen eri elementtien ymmärtäminen on antanut meille mahdollisuuden havainnollistaa, mikä on koiran näkökulmasta hyvä tapa suorittaa tekniikoita. OneMind Dogsin ohjaustekniikkavideoilla jokainen ohjauselementti sekä sen vaikutukset kyseisessä tekniikassa esitetään erikseen. Näytämme myös yleisimmät virheet videon tekniikan suorituksessa. Tavoitteena on antaa katsojalle kattava käsitys siitä, miten mikäkin elementti toimii, ja mitä vaikutuksia erilaisilla muunnelmilla on koiran suoritukseen.

Missiomme on antaa onnellinen elämä koirille auttamalla ihmisiä oppimaan mahtaviksi koiranomistajiksi. Meidän intohimomme on koirien ja niiden omistajien yhteisymmärryksen lisääminen ja yhteiselon nautinnollisuuden lisääminen. Arvomme ovat intohimo, hauskuus ja loputon mielikuvitus.